ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Vállalkozó:        Borsowski és Társai Kft.

Adószám:         13167826-2-41

Székhely:         1136 Budapest, Hegedűs Gyula utca 15. 2. em. 1. ajtó

Cgjsz.:             01-09-721960

Bemutatóterem:1117 Budapest, Alíz utca 6/b fsz -3as üzlet

Jelen Általános Szerződéses Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a Borsowski és Társai Kft. (a továbbiakban, mint Vállalkozás) és Megrendelő (a továbbiakban, mint Megrendelő), (a továbbiakban Vállalkozás és Megrendelő együttesen: Felek) közötti szerződéses jogviszonyt Vállalkozás által forgalmazott beltéri ajtókra, tolóajtókra, kiegészítőkre, kilincsekre vonatkozóan. Az Általános Szerződési Feltételek elválaszthatatlan részét képezi a Megrendelő és Vállalkozás által kötött minden ajánlatnak, megrendelésnek és vállalkozási szerződésnek. A megrendelés Vállalkozás által történt visszaigazolása, illetve a szerződés aláírása egyben jelen ÁSZF-ben foglaltak teljes körű elfogadását jelenti. Ha az általános szerződési feltétel és az egyedi szerződés más feltétele egymástól eltér, az utóbbi válik a szerződés részévé.

 1. Árajánlat és megrendelés

1.1. Vállalkozás vállalja, hogy Megrendelő e-mailben vagy személyesen történt megkeresése alapján és Megrendelő által meghatározott műszaki tartalomra árajánlatot készít, amelyet Megrendelő részére elektronikusan vagy személyesen eljuttat.

1.2. Az árajánlat a Megrendelő által megjelölt típusra vonatkozóan készül el, amely tartalmazza a meghatározott termékeket és igény szerint a kiszállítási költségeket, illetve a beépítési költségeket is. Amennyiben Vállalkozás a Megrendelő által megjelölt típusokat nem tudja beárazni műszaki tartalom, méretezések hiánya miatt, abban az esetben Vállalkozás Megrendelővel egyeztetett termékre ad árajánlatot. Az egyeztetés személyesen vagy e-mailben történik.

1.3. Vállalkozás árajánlata megrendelő lapon jelzett napig, de általánosságban 30 napig és amennyiben az árajánlat összege nem forintban lett meghatározva, az MNB által közzétett EUR deviza árfolyamon érvényes.

1.4. Vállalkozás által megküldött árajánlat, minden esetben részletesen tartalmazza a típust, színt, kiegészítőket, illetve a beépítési falnyílás méreteket, amely tételesen a megrendelő lapon van feltüntetve. Megrendelő tudomásul veszi, hogy Vállalkozás termékei PN lengyel, HU magyar és SK szlovák szabvány szerint készülnek, ezért Vállalkozás a termékek beépíthetőségéről személyes műszaki konzultáción tájékoztatja Megrendelőt.

1.5. Megrendelő az ajánlat elfogadását kizárólag írásban teheti meg, amely e-mailben vagy személyesen történhet meg. A megrendelő lap aláírása tartalmazza a jelen általános szerződési feltételek megrendelő általi elfogadását. Az írásbeli megrendelés magánszemély esetén csak a megrendelő saját kezű aláírásával, jogi személy esetében pedig a képviseletre jogosult cégszerű aláírásával érvényes.

1.6. Megrendelő a Megrendelés aláírásával elismeri, hogy a megrendelő lapon feltüntetett termékekkel és azok beépíthetőségéről részletes tájékoztatást kért, amelyet Vállalkozás át is adott.

1.7. Megrendelő tudomásul veszi, hogy az aláírt megrendelést és a befizetett előleget követően gyártásba leadott termékek műszaki tartalmán változtatni nem tud.

1.8. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Borsowski és Társa Kft. által üzemeltetett www.interajto.hu weboldalon megjelenített képek, fotók, ábrák csak illusztrációs célt szolgálnak, a termékek tényleges fizikai tulajdonságai (pl. szín) eltérhetnek. A Megrendelőnek lehetősége van a termékeket a bemutatóteremben kiállított, színminták, vagy prospektusok segítségével kiválasztani.

 1. Helyszíni felmérés

2.1. Amennyiben Megrendelő az általa megadott műszaki specifikáció alapján az árajánlatot elfogadta és Vállalkozástól a termékeket szeretné megrendelni, abban az esetben lehetősége van helyszíni felmérést kérni a termékek pontos beépíthetőségének céljából. Vállalkozás a helyszíni felmérést a Megrendelővel egyeztetett időpontban végzi el. A helyszíni felmérésnek költségei lehetnek, amelyet Megrendelő Vállalkozás részére fizet meg.

2.2. A helyszíni felmérési költségei: A helyszíni felmérés felméréskor fizetendő, a 3db ajtó és 3 db feletti rendelés esetén levonjuk a rendelési összegből.

Budapest – felmérési díj 3 ajtóig: bruttó 15.000.- Ft

Budapest – felmérési díj a 3 ajtó feletti tételek vonatkozásában: Ingyenes

Budapest területén kívül: Egyedi árképzés (Indulási pontnak tekintendő Eladó mindenkori bemutatótermének címe)

2.3. A felmérési díj minden esetben a helyszínen, készpénzben fizetendő vagy előre utalással számla ellenében.

2.4. Amennyiben Megrendelő a felmérést megrendelés hiányában kéri, abban az esetben a fenti díjazások lépnek érvénybe. A megrendelési mennyiség, amennyiben eléri az ingyenes felmérési díjat, abban az esetben Vállalkozás a későbbi létrejött megrendelésből levonja a felmérési díjat.

2.5. Amennyiben helyszíni felmérésre nincs szükség vagy azt a Megrendelő nem igényli a Megrendelés mellékeltét a Vállalkozás által a Megrendelő által szolgáltatott adatok alapján készített ajánlat képezi. Ebben az esetben az adatok megfelelőségéért Vállalkozást felelősség nem terheli.

2.6. A felmérésről Vállalkozó jegyzőkönyvet készít és küld emailben Megrendelőnek, amely az esetleges nyílás javításokat is tartalmazza, mely munkálatokat Megrendelő köteles elvégeztetni a beépítés napjáig. Amennyiben Megrendelő a termékek szállításáig nem végezteti el ezen munkálatokat, vagy egyoldalúan változtat a feltételeken, úgy Vállalkozót felelősség nem terheli a termékek beépíthetőségért.

 1. Beépítés feltételei

3.1. Amennyiben Megrendelő a termékek beépítését, installációját is igényli, abban az esetben Vállalkozás árajánlatot ad a munka elvégzésére szolgáltatási és, vagy vállalkozási díjként. Vállalkozó a szolgáltatási munkálatokra alvállalkozó bevonására jogosult.

3.2. Az árajánlatban szereplő beépítési egységárak kizárólag a kialakított falnyílásba történő egyszeri beépítést tartalmazzák. A beépítési munka nem tartalmazza a tokok körbe akrilozását, a tokszárak szilikonos lezárását. A falak és a burkolat hibájából eredő esetleges hibákért Vállalkozó felelősséget nem vállal.

3.3. Megrendelő tudomásul veszi, hogy Vállalkozás által jelzett szabad falnyílásokat ki kell alakítsa annak beépíthetősége miatt.

3.4. A beépítési munkálatok a Vállalkozás és Megrendelő által egyeztetett időpontban történik meg, amely nem azonos a termékek szállítási határidejével.

3.5. Megrendelő köteles a helyszínen a tiszta és szabad munkaterületet biztosítani.

3.6. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a munkaterületre való felvonulás nem egyenlő a megrendelő lapon jelzett szállítási határidővel.

3.7. Vállalkozásnak jogában áll a kivitelezési munkálatokat alvállalkozók bevonásával elvégeztetni, akikért, mint sajátjukért felel.

3.8. Amennyiben Megrendelő nem igényli a termékek beépítését, installálását, abban az esetben Vállalkozást a termékek beépítéséből és Megrendelő tárolási hibáiból fakadó esetleges hibák, problémák vonatkozásában a továbbiakban semmilyen jogi felelősség és kötelezettség sem terheli.

3.9. A beépítési díj átutalás esetén a munkálatok előtt készpénzes fizetés esetén a munka elvégzése után a helyszínen történik, egyéb fizetési módra lehetőség nincsen. Amennyiben a Megrendelő hibájából nem tudja Vállalkozás a beépítési munkálatokat az előírt határidőben elvégezni, úgy Vállalkozás jogosult az ismételt kiszállásért pótdíjat felszámítani, mely díjat legkésőbb munka elvégzése után a helyszínen köteles Megrendelő készpénzben megfizetni. Amennyiben Vállalkozás a saját hibájából nem végzett a beépítési munkálatokkal az előírt határidőben, úgy a határidő lejártakor felek elszámolnak az addig elvégzett munkák ellenértékével, melyről átvételi jegyzőkönyv készül, de Megrendelő jogosult visszatartani a még el nem végzett munkálatok ellenértékét annak tényleges befejezéséig, ez esetben Vállalkozás nem jogosult az ismételt kiszállásokért pótdíjat felszámítani.

3.10. A munkálatokat Megrendelő minden esetben írásban veszi át, amelyről átvételi jegyzőkönyv készül.

Megrendelés menete

4.1. Megrendelő a megrendelő lap aláírásával elismeri, hogy a megrendelt termékek anyag összegének 50%-át készpénzben vagy előre utalással teljesíti Vállalkozó részére a megrendelő lapon feltüntetett műszaki tartalmat elfogadja. Az első vételárrészből (előleg számla) a teljes díj 20%-a foglaló jogcímen kerül megfizetésre. A teljesítés meghiúsulásáért felelős személy az adott foglalót elveszti, a kapott foglalót kétszeresen köteles visszatéríteni.

 1. Fizetési feltételek

5.1. Készpénzfizetés esetén Vállalkozás Megrendelő részére előleg számlát állít ki, amely alapján Megrendelő az összeget befizeti.

5.2. Banki átutalás esetén Vállalkozás díjbekérőt vagy előleg számlát állít ki, amely alapján Megrendelő az előleg befizetést teljesíteni tudja. Az átutalásos fizetés esetén az Vállalkozás számláján történő jóváírás után Vállalkozás az előlegszámlát elektronikus, vagy postai úton juttatja el Megrendelő részére.

5.3. Megrendelő köteles a megrendelő lap aláírása után az előleget a fentieknek megfelelően 3 munkanapon belül megfizetni. Amennyiben Megrendelő a befizetést nem végzi el, Vállalkozásnak jogában áll fizetési felszólítást küldeni emailben, vagy postai úton. Amennyiben a fizetési felszólítást követő 3. munkanapon sem történik meg a teljesítés, Vállalkozásnak jogában áll a Megrendeléstől elállni.

5.4. Vállalkozó kizárólag az előleg számláján történő jóváírást követően köteles a megrendelést gyártó felé leadni, és Vállalkozó teljesítési kötelezettsége is csak az előleg számláján történő jóváírást követően áll be.

5.5. Megrendelő köteles a megrendelő lap szerint még fennmaradt anyagköltséget Vállalkozónak megfizetni számla ellenében azt követő nyolc munkanapon belül, hogy Vállalkozó készre jelenti Megrendelő felé a megrendelt termékek legyártását és a termékek a Vállalkozó raktárába beérkeztek.

5.6. Amennyiben Megrendelő az 5.5.pont szerinti ellenértéket nem teljesíti határidőben, Vállalkozásnak jogában áll fizetési felszólítást küldeni emailben, vagy postai úton. Amennyiben a fizetési felszólítást követő 3. munkanapon sem történik meg a teljesítés, Vállalkozásnak jogában áll a Megrendeléstől elállni és ez esetben jogosult a megfizetett díjelőleget teljes egészében megtartani, melyből 20 %-ot foglaló jogcímen, további 20%-ot meghiúsulási kötbér jogcímen, a fennmaradó 10%-ot pedig költségátalány jogcímen jogosult megtartani. A meghiúsulási kötbér, és a kárátalány összege a Ptk. 6:185.§ (4) bek-től eltérően felek megállapodása alapján a foglaló összegével nem csökken

5.7. Amennyiben Megrendelő a megrendelt termékek, illetve szolgáltatás vonatkozásában a számlát általa polgári jogi jogviszonyban álló harmadik személy, (költségviselő, pl. kivitelező) részére kéri kiállítani, úgy a számlában foglalt ellenérték megfizetéséért Megrendelő készfizető kezességet vállal. A készfizető kezesség részletes szabályait a 11. pont tartalmazza.

 1. Szállítási és gyártási határidők

6.1. Vállalkozás vállalja, hogy a Megrendelő részére az aláírt megrendelő lap és befizetett előleg után a Megrendelői lapon jelzett termékeket Vállalkozás mindenkori raktárába a megrendelői lapon jelzett határidőn belül leszállítja. A szállítási határidő nem arányos a vállalt beépítési munkálatok megkezdésének határidejével.

6.2. Vállalkozásnak jogában áll a fenti határidőket előteljesíteni.

6.3. Vállalkozás késedelmes teljesítése esetén a vállalt héten termékkörtől függően túl történő szállítás esetén Megrendelőnek joga van a megrendelt termékekre árengedményt kérni, amely a megrendelési anyag összegnek maximum 3%-a lehet.

6.4. Vállalkozás a beérkezett termékek raktári átvételéről Megrendelőt írásban e-mailen, telefonon vagy SMS-ben értesíti.

6.5. Amennyiben Megrendelő a kiértesítéstől számított 15 napon belül a termékek átvételét nem teszi meg, abban azesetben Vállalkozásnak tárolási díjat van joga felszámítani, amelynek mértéke 1-15 napig 5.000.- Ft + ÁFA , a 15 napot meghaladó tárolás díja 10.000 Ft + ÁFA/ hó. Amennyiben a Megrendelő a készterméket az értesítéstől számított további 10 napon belül sem szállítja el vagy fizeti ki, a Vállalkozás azzal szabadon rendelkezhet, és a 11. naptól kezdődően tovább értékesítheti a Terméket.

6.6. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Vállalkozás raktár területén a mindenkori raktári nyitva tartási időn belül tudja a termékeket átvenni. Vállalkozás és Megrendelő az átvétel időpontjáról előre egyeztetnek.

6.7. Megrendelő amennyiben Vállalkozástól kiszállítást is megrendelt, abban az esetben a kiszállítás időpontját előre egyeztetik. A helyszínre szállítási határidő nem azonos a vállalt szállítási (gyártási) határidővel.

6.8. Megrendelő a megrendelt kiszállítási költséget minden esetben a helyszínen készpénzben fizeti meg.

 1. Teljesítés

7.1. Vállalkozás köteles Megrendelőt a teljesítés időpontjáról írásban (e-mail) vagy telefonon értesíteni.

7.2. A termék átadásának feltétele a megrendelt termékek árának, beépítés esetén a beépítési díj fennmaradó részének hiánytalan megfizetése.

7.3. Megrendelő a megrendelt terméknek, beépítés esetén a beépítési díjfizetési kötelezettségének maradéktalan teljesítéséig nem tarthat igényt a termék átadására, annak tulajdonjoga a Vállalkozást illeti.

7.4. A teljesítés helye minden esetben a Vállalkozás mindenkori raktára: 2045 Törökbálint DEPO ( EUROLINE Kft. raktár)

7.5. Megrendelő vagy meghatalmazottja köteles a teljesítés helyén az előre egyeztetett időpontban rendelkezésre állni. Árukiadás hétfőn, kedden, szerdán és csütörtökön 7.30-15.00-ig, pénteken 7.30- 12.00-ig történik.

7.6. Vállalkozás a termék(ek)et kizárólag a Megrendelőnek vagy az általa írásban meghatalmazott személy(ek)nek adja át. Magánszemély megrendelő esetén a meghatalmazás érvényességének feltétele, a Vállalkozás előzetes értesítése továbbá, hogy a meghatalmazást két tanú olvasható azonosítási adatokkal aláírja.

7.7. Megrendelő és Vállalkozás kölcsönösen együttműködve, a termék átvételekor, Vállalkozás telephelyén mennyiségi és teljességi vizsgálatot tart. Vállalkozás a termék átvételét követően mennyiségi kifogást nem fogad el. Az átvételt követően a Vállalkozás akkor felel a látható minőségi hibákért, ha a Megrendelő igazolja, hogy azok már az átvételt megelőzően keletkeztek.

7.8. Vállalkozás a Megrendelői minőségi kifogásról, továbbá szavatossági, garanciális igényéről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított 7 munkanapon belül a kifogás kivizsgálására szakembert küld Megrendelő telephelyére. A kifogást, vagy szavatossági igényt írásban, fényképekkel és a termékhez tartozó csomagolási kóddal emailben köteles a Megrendelő Vállalkozásnak megküldeni. Felek megállapodnak abban, hogy a mennyiségi hiányokért, felületi sérülésekért Vállalkozás csak abban az esetben vállalja a felelősséget, ha azok az Átadási jegyzőkönyvben rögzítésre kerülnek.

7.9. Amennyiben Megrendelő minőségi kifogása, szavatossági igénye megalapozott, Vállalkozás legfeljebb 60 napon belül, Megrendelővel egyeztetett módon gondoskodik a hiba kijavításáról. Amennyiben a hiba a termék beépítéséből ered, úgy a hiba kijavításáról a bejelentéstől számított 10 napon belül gondoskodik a Vállalkozás. Ha a hiba önállóan beszerzendő termék beszállítását igényli, a teljesítési időt meghosszabbíthatja a beszállítás időtartamával.

7.10. Vállalkozás késedelmes teljesítése esetén Megrendelő, amennyiben ezzel okozati összefüggésben igazolt kárai merülnek fel, azok megtérítésére tarthat igényt, mely igényét írásban köteles Vállalkozásnak bejelenteni.

7.11. Amennyiben Megrendelő minőségi kifogása alaptalannak bizonyul, Megrendelő köteles Vállalkozás azon költségeit megtéríteni, melyek a minőségi kifogás kivizsgálásával kapcsolatban felmerültek.

7.12. Amennyiben tartós gyártói üzemzavar, a termeléshez szükséges anyagok tartós hiánya, közlekedési akadályok vagy egyéb elháríthatatlan ok (vis maior) miatt a Vállalkozás jelen ÁSZF-ben foglalt általános teljesítési határidőhöz képest további 45 napon belül sem tudja a Megrendelésben foglaltakat teljesíteni, és erről a Megrendelőt Vállalkozás értesítette, úgy a Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni azzal, hogy a Vállalkozás köteles a Megrendelőnek a megfizetett vételár előleget vissza fizetni az elállás közlésétől számított 15 munkanapon belül, Megrendelő ezt meghaladóan kárigényt ez esetben nem érvényesíthet Vállalkozóval szemben.

 1. Szavatosság

8.1. Kellékszavatosság

8.1.1. A Vállalkozás hibás teljesítése esetén a hibás teljesítés tényről jegyzőkönyv, fotó készül.

8.1.2. A Megrendelő a Vállalkozás hibás teljesítése esetén a Vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a termék rejtett hibája esetén

8.1.3. Fogyasztóval kötött Megrendelői szerződés esetén a Megrendelő az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Megrendelő érvényesíteni már nem tudja. E meghatározás alapján Megrendelő: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy – a továbbiakban Fogyasztó.

8.1.4. Fogyasztónak nem minősülő Megrendelővel kötött szerződés esetén a Megrendelő az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

8.1.5. Megrendelő – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Megrendelő általválasztott igény teljesítése lehetetlen vagy a Vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést Megrendelő nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Megrendelő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt azonban elállásnak nincs helye.

8.1.6. A Megrendelő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Megrendelőköteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Vállalkozó adott okot.

8.1.7. Megrendelőköteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, míg a Fogyasztó köteles a hibát annak felfedezése után számított kettő hónapon belül közölni a Vállalkozóval.

8.1.8. Megrendelő közvetlenül a Vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

8.1.9. A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Megrendelő igazolja, hogy a Terméket a Vállalkozótól vásárolta (számla vagy a számlamásolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Vállalkozó csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Megrendelő részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Vállalkozás bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Megrendelőnek felróható okból keletkezett, nem köteles a Megrendelő általtámasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Megrendelő köteles bizonyítani, hogy az által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

8.2. Termékszavatosság

8.2.1. A termék (ingó dolog) hibája esetén a Fogyasztó a kellékszavatosságról szóló részben meghatározott jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

8.2.2. A Fogyasztót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét Fogyasztó a gyártóval szemben érvényesítheti.

8.2.3. Termékszavatossági igényként a Fogyasztó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termékhibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Fogyasztónak kell bizonyítania.

8.2.4. Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

8.2.5. A hatályos jogszabály értelmében gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója.

8.2.6. Termékszavatossági igényét a Fogyasztó a termék, gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A Fogyasztó a hiba  felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Vállalkozóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Fogyasztó felelős.

8.2.7. Fogyasztó a termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.

8.2.8. A Gyártó vagy a Vállalkozás kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: – a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy – a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy – a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

8.2.9. A Gyártónak, Vállalkozásnak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 1. Jótállás

9.1. Az Vállalkozás az általa forgalmazott Termékekre a vonatkozó jogszabályok és a megrendelt termékeket gyártó cégek által vállalt, a megrendelés időpontjában, érvényben lévő jótállási feltételeket biztosítja, mely feltételekről a Vállalkozás a Megrendelőt a Megrendelés leadását megelőzően részletesen tájékoztatja. A jótállási jegy minden esetben a Termék átadásával egy időben átadásra kerül a Megrendelő részére lengyel nyelven, melynek magyar nyelvű fordítása a www.interajto.hu weboldalról letölthető.

9.2. A jótállás kezdő időpontja – amennyiben a Termék beépítését nem a Vállalkozás végzi – Termék Megrendelő részére történő átadásának a napja. A jótállás időtartama Termékenként és gyártónként eltérő, azonban a Megrendelő elismeri, hogy a Megrendelés leadását megelőzően a jótállás idejére vonatkozóan megfelelő tájékoztatásban részesült.

9.3. Amennyiben a termék beszerelését a Vállalkozás vagy a Vállalkozás alvállalkozója végzi, az a nap, amikor a Termékszakszerű beszerelése megtörtént és a felek részéről az átadás-átvétel megtörtént. A jótállás időtartama – a Vállalkozás általi beépítés esetén – az átadás-átvételi eljárás befejezésének időpontjától számított két év.

9.4. A Vállalkozás mentesül a jótállási illetve szavatossági felelősség alól, amennyiben a hiba oka a Megrendelő tevékenységére, Termék nem rendeltetésszerű használatára, Megrendelő általi szakszerűtlen elszállítására, Megrendelő által megbízott harmadik személy általi szakszerűtlen beépíttetésre, a karbantartás nem, vagy hiányos elvégzésére vezethető vissza, továbbá, ha a Megrendelő a Terméket nem megfelelő körülmények közé építi, vagy építteti be (például erős párakicsapódás, vizesedés, vakolásból eredő hibák, mész, cement, festék, egyéb maró hatású vegyi anyagok, használata okozta elszíneződések, felületi sérülések, egyéb rongálás esetén). A Vállalkozás mentesül a kötelezettségi felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a Megrendelésben foglaltak szerződésszerű teljesítés után keletkezett.

 1. Jogviták

10.1. A felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen ÁSZF -ben írt megrendeléssel kapcsolatos vitáikat elsődlegesen békés úton, peren kívül, tárgyalással igyekeznek megoldani. Ha ez eredménytelenül végződik, a felek kikötik a Vállalkozás székhelye szerint Bíróság illetékességét.

10.2. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyvről szól 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak.

 1. Fogyasztói/megrendelői készfizetői kezesi tájékoztató

11.1. Jelen tájékoztatóban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.  – továbbiakban Ptk. – 6.430.§ (1) bek. alapján a Megrendelőket megillető védelem érdekében ismertetésre kerül a kezesség jogi természetére, a kezest megillető jogokra és kezest terhelő kötelezettségekre vonatkozó rendelkezések, valamint azok a kockázatokat, amely a kezesség, mint személyi biztosíték jellegből fakadnak. Jelen tájékoztatóban a kezességen készfizető kezesség értendő.

11.2. Kezességi szerződés: A kezességi szerződés a Vállalkozó és a kezességet vállaló között írásban megkötött szerződés, amelyben a kezes arra vállal kötelezettséget a Vállalkozó, mint jogosulttal szemben, hogy ha a főkötelezett nem teljesít, maga fog helyette a jogosultnak teljesíteni. Kezességet egy vagy több, fennálló vagy jövőbeli, feltétlen vagy feltételes, meghatározott vagy meghatározható összegű pénzkövetelés biztosítására lehet vállalni. Akkor minősül Megrendelői szerződésnek a kezességi szerződés, ha a kezes olyan természetes személy, aki szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül vállal kezességet, és nem visel a főkötelezett jogi személynél vezető tisztséget, vagy abban nem rendelkezik többségi befolyással. A megrendelőlap Vállalkozó és Megrendelő általi aláírása egyben kezességi szerződésnek is minősül.

11.3. A kezesség járulékossága: A kezes kötelezettsége ahhoz a főkötelezettséghez igazodik, amelyért kezességet vállalt. A kezesség kiterjed a főkötelezett szerződésszegésének jogkövetkezményeire és a kezesség elvállalása után az adóssal szemben esedékessé váló mellékkövetelésekre (főkötelezettel kötött szerződésben meghatározott kamat, díj, költség, késedelmi kamat), valamint a főkötelezett ellen folytatott per- illetve végrehajtás költségeire is, ha ezek felmerülése előtt a Vállalkozó a kezest a teljesítésre eredménytelenül szólította fel

Készfizető kezesség vállalása esetén a kezest sortartási kifogás nem illeti meg, a készfizető kezes a főkötelezett tartozásáért a főkötelezettel egysorban felelős.

11.4. A kezes beszámítási joga: A kezes jogosult érvényesíteni a Vállalkozóval szemben a saját, és a főkötelezett beszámítási kifogásait, de nem hivatkozhat olyan kifogásokra, amelyek őt a főkötelezettel szemben illetik meg. A kezes kötelezettségét a főkötelezett ellen indult csődeljárásban biztosított fizetési haladék nem érinti, és nem érinti a felszámolási vagy csődeljárásban kötött egyezség sem, kivéve akkor, ha a Vállalkozó az egyezség megkötését megelőzően annak feltételeiről nem tájékoztatta a kezest, ez esetben a kezes kötelezettsége a felszámolási- vagy csődegyezségben meghatározott mértékre csökken. A Kezes a tájékoztatást követően jogosult az Adós tartozásának a teljesítésére. Amennyiben a Kezes az Adós tartozását teljesíti, a Kezes a felszámolási vagy a csődeljárásban a Vállakozó helyébe lép.

11.5. A Vállalkozó tájékoztatási kötelezettsége: A vállalkozó késedelem nélkül tájékoztatja a kezest a főkötelezett teljesítésének elmaradásáról, a biztosított kötelezettség teljesítési határidejének változásáról és a főkötelezett helyzetében beálló minden olyan változásról, amely a kezes főkötelezettel szembeni megtérítési igényét hátrányosan befolyásolhatja. A tájékoztatás tartalmazza a biztosított főkötelezettségnek a tájékoztatás időpontjában fennálló mértékét is. Ha a kezesség a főkötelezettnek egy vagy több meghatározott jogviszony alapján fennálló valamennyi kötelezettségét vagy a kötelezettnek a jogosulttal szemben fennálló valamennyi kötelezettségét biztosítja, a Vállalkozó arról is tájékoztatást nyújt, ha a biztosított kötelezettség mértéke a kezesség elvállalásakor számított vagy az utolsó tájékoztatáskor fennálló mértékéhez képest húsz százalékkal nőtt.

11.6. A kezes teljesítése: A készfizető kezes a főkötelezett által esedékességkor meg nem fizetett tartozás összegét legkésőbb Vállalkozó erről szóló felszólításában megjelölt határidőre köteles teljesíteni. Amennyiben a kezes teljesít a főkötelezett helyett, a kezest megtérítési igény illeti meg a főkötelezettel szemben. A kezes teljesítését követően a Vállalkozó késedelem nélkül átad a kezesnek minden olyan okiratot és megadja azt a tájékoztatást, amely a kezes főkötelezettel szembeni igényérvényesítéséhez szükséges.

11.7. A kezes értesítési kötelezettsége: A kezes kötelezettségei közé tartozik a főkötelezett értesítése a kezesi fizetési felszólítás kézhezvételéről, és a főkötelezettől tájékoztatás kérése a kezességgel biztosított kötelezettség mértékéről, valamint a főkötelezettet a Vállalkozóval szemben megillető kifogásokról és követelésekről. A kezes köteles a teljesítés megtörténtéről a főkötelezettet, vagy a teljesítés megtagadásáról – annak indokát megjelölve – a főkötelezettet és a Vállakozót késedelem nélkül értesíteni. A kezes teljesítését követően a Vállalkozó köteles késedelem nélkül átadni a kezesnek minden olyan okiratot és tájékoztatást, amely a kezes főkötelezettel szembeni igényérvényesítéséhez szükséges.

11.8. A kezesség érvényesítése: Ha a készfizető kezes a Vállalkozó felszólítását követően nem teljesít, a Vállalkozó a főkötelezettel szemben fennálló követelés és járulékai erejéig jogosult a kezes teljes vagyonából kielégítést keresni.

11.9. A kezes szabadulása a kötelemből: A kezes szabadul a kötelemből, ha a főkötelezett a biztosított követelésből eredő kötelezettségeinek teljes egészében eleget tett. Ha a Vállalkozó lemond a követelést biztosító valamely jogról vagy egyébként az ő hibájából a követelés a főkötelezettel szemben behajthatatlanná válik vagy a behajtása jelentősen megnehezül, a kezes szabadul annyiban, amennyiben a főkötelezettel szembeni megtérítési igénye alapján egyébként kielégítést kaphatott volna.

11.10. Ha a Megrendelő a kötelezettnek a Vállalkozóval szemben fennálló valamennyi kötelezettségéért vagy meghatározott jogviszony alapján fennálló valamennyi kötelezettségéért vállalt kezességet, a kezesség akkor érvényes, ha a szerződésben meghatározták azt a legmagasabb összeget, amelynek erejéig a kezes felel a jogosult tartozásáért.

11.11    A Felek ezennel egybehangzóan kijelentik, hogy a Vállalkozó a Megrendelőnek – illetve a vele együtt lakó házastársának – nem közeli hozzátartozója vagy élettársa, vagy a Vállalkozónak (gazdálkodó szervezet) a Megrendelő vagy a Megrendelő közeli hozzátartozója vagy élettársa nem tagja, munkavállalója vagy vezető tisztségviselője.

Megrendelő magánszemélyek adatai                     Megrendelő vállalkozás adatai

Név: ………………………………………..                   Alulírott ………………………………………

szül. hely és idő: …………………………                    Cégnév: ………………………………………

Szem.ig.sz:………………………………….                 Cégjegyzékszám:  ………………………….

Lakcím:………………………………………                 Adószám:…………………………………….

Képviselő neve: …………………………

Székhely:……………………………………….

mint megrendelő jelen okirat aláírásával kijelentem, hogy a fenti ÁSZF tartalmát megismertem, az ÁSZF-ben foglaltakat magamra nézve kötelezőnek ismerem:

Kelt.: ………………                            

aláírás:                                                                                    aláírás:

Vállalkozás                                                                            Megrendelő

Vállalkozás és Megrendelő jelen szerződés és megrendelő lapot, helyszíni elektronikus aláírással digitális aláírótáblán hagyta jóvá.

Melléklet:

 1. Megrendelő lap
 2. Felmérési jegyzőkönyv